Spoločne

Dňa 23. 10. 2014 sme sa zúčastnili milého podujatia pod názvom SPOLOČNE, ktoré DSS Ondava v Rakovci n/Ondavou zorganizovalo pri príležitosti Roka rodiny 2014. Myšlienka sprostredkovať vzájomné rodinné kontakty, tak vzácne u ľudí s postihnutím, umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, je veľmi oceňujúca. Sme radi, že na základe tohto pozvania sme aj my prispeli k stretnutiu nášho prijímateľa sociálnej služby Radovana M. so svojím bratom Jozefom, ktorý je umiestnený v DSS Ondava.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete