Zlatý Slávik v Barci

Dňa 11. 11. 2014 sme sa zúčastnili nultého ročníka hudobno – speváckej súťaže Zlatý slávik, ktorej organizátorom bolo zariadenie sociálnych služieb Via Lux Košice – Barca. DSS HARMONIA reprezentovala Sabina Š. a ZpS HARMONIA p. Alžbeta Š.

Po prekonaní počiatočnej trémy z vystúpenia na pódiu pred veľkým publikom sa naše speváčky nakoniec nedali zahanbiť. Za svoje úsilie, odvahu a hudobné nadanie boli všetci zúčastnení speváci náležite ocenení a všetci sa stali víťazmi.
Ďakujeme ZSS Via Lux za pozvanie a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete