Vedomostný kvíz - Slovenské naj

Vzdelávanie a čerpanie nových vedomostí nie je obmedzené vekom, či chorobou. O tejto skutočnosti sme sa presvedčili aj v našom zariadení pri vedomostnom kvíze, ktorý sa uskutočnil dňa 12.11.2014 v doobedňajších hodinách. Samotnému kvízu predchádzalo vzdelávanie v rámci programu sociálnej rehabilitácie, a to prostredníctvom biblioterapie, alebo sledovaním rôznych dokumentárnych filmov. Cieľom kvízu bolo preverenie vedomostí klientov z oblasti „Slovenské naj ...", teda základných informácií o našej vlasti. Niektoré otázky našich súťažiacich trochu zaskočili, či prekvapili, ale aj napriek tomu dosiahli veľmi pekné výsledky. Najlepším zo všetkých súťažiacich sa stal p. Albert N., na 2. mieste sa umiestnil p. Pavol S. a o tretie miesto sa podelili traja klienti: p. Róbert M., p. Marcela M. a p. Ján Š. Dopoludnie bolo spestrené aj premietaním dokumentu o Slovensku, čo sa stretlo s veľkým záujmom. Všetci zúčastnení odchádzali z tohto podujatia s dobrým pocitom, že sa opäť naučili niečo nové, a tým rozšírili svoj všeobecný prehľad.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete