Dohľad

Dohľad na účely poskytovania sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.

 

Zariadenie podporovaného bývania

 

Sociálnu službu zariadenie podporovaného bývania využíva 7 jej prijímateľov, ktorí sú pod dohľadom vedení k sebestačnosti a nezávislosti.

Okrem dohľadu v zariadení podporovaného bývania je poskytované:

  •          ubytovanie - v jedno a dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením,
  •          podmienky na prípravu stravy - kompletne vybavená kuchynku s chladničkou, elektrickou a mikrovlnou rúrou,
  •          sociálne poradenstvo,
  •          sociálna rehabilitácia a
  •          pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Prijímatelia sociálnej služby ZPB si samostatne perú osobné prádlo, k dispozícii majú automatickú práčku. Izby si udržiavajú a upratujú samostatne podľa svojich možností a schopností.

V prípade absencie potrebných zručností si v rámci sociálnej rehabilitácie osvojujú nácvik:

  • sebaobslužných úkonov -  najmä dodržiavanie hygienických návykov,
  •                     úkonov starostlivosti o domácnosť - ide najmä o obsluhu domácich elektrospotrebičov, nácvik varenia a upratovania,
  •                     základných návykov a zručností - učia sa orientovať v bežných životných situáciách, osvojujú si ich zvládanie a riešenie,
  • nácvik hospodárenia s financiami a
  •             sociálnej komunikácie, kontaktov s inštitúciami – návšteva ÚPSVR, písanie úradných dokumentov, žiadostí, oslovenie potencionálnych zamestnávateľov, práca s počítačom a internetom. 

       Prijímatelia sociálnej služby v ZPB sa podieľajú na výrobe výrobkov z rôznych materiálov, ktoré slúžia na prezentáciu zariadenia, alebo na samotnú výzdobu interiéru zariadenia. Zúčastňujú sa pod dohľadom rôznych pomocných prác v zariadení podľa ich možností, ako napríklad upratovanie, udržiavanie interiéru a exteriéru zariadenia, hrabanie lístia, odpratávanie snehu, donáška balíkov z pošty, práce s prádlom, pomoc slabším prijímateľom a služba na vrátnici.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete