Duchovná činnosť

V našom zariadení sa pravidelne konajú bohoslužby všetkých vierovyznaní.

Vzariadení je zriadená kaplnka v ktorej sa 3x do týždňa slúžia bohoslužby s rešpektovaním vierovyznania katolíckeho, gréckokatolíckeho, evanjelického a pravoslávneho.

V prípade potreby kňazi vykonávajú sviatosť zmierenia, pre ťažko chorých a umierajúcich, aj pomazanie nemocných.

 

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete