Kultúrna činnosť

Kultúrnu činnosť organizuje a pripravuje sociálny úsek a úsek pracovnej terapie, pozostávajúci z desiatich pracovníkov – dvaja sociálni pracovníci, šiesti ergoterapeuti a dvaja inštruktori sociálnej rehabilitácie.

Pri tvorbe kultúrnych programov úzko spolupracujeme s deťmi z MŠ, ZŠ, CVČ Dúha a ZUŠ v Strážskom, súbormi Rozkvet, Zrkadlenie a Rozmarín zo Strážskeho, ale aj súbormi Vánok a Soľanka.   

S veľkou obľubou navštevujú prijímatelia kultúrne podujatia aj mimo zariadenia, kontinuálne sú oboznamovaní o pripravovaných akciách v našom meste a v okolí.

Už tradične sa organizujú tanečné zábavy – Katarínska, Silvestrovská, Fašiangová, Majáles, kde je okrem tanečnej zábavy a kultúrneho programu pripravené aj pohostenie.

V rámci dramatoterapie sa nacvičujú rôzne programy, s ktorými sa majú možnosť prezentovať na festivale dramatickej tvorivosti "Most úsmevov".  

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete