Obslužné činnosti

Za obslužné činnosti sa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samostatného kraja považuje:

  • upratovanie
  • poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne
  • pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva
  • poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav občana

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete