Poradenstvo

V rámci poradenstva sociálny pracovník spolupracuje s prijímateľom sociálnej služby už od nástupu do zariadenia. Poskytuje mu základné informácie o možnostiach riešenia jeho sociálneho problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Po adaptačnom procese tím odborných pracovníkov vytvorí individuálny plán, ktorého súčasťou je plán sociálne rehabilitácie.

Plán sa zameriava na dosahovanie samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa v maximálnej možnej miere so zreteľom na jeho možnosti, potreby a ciele.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete