Rehabilitačná činnosť

Rehabilitačná činnosť je zabezpečovaná fyzioterapeutom a rehabilitačným pracovníkom-masérom vo vyhradených priestoroch rehabilitačnej miestnosti tým prijímateľom, ktorým to odporučil odborný lekár.

Prístrojové vybavenie je veľmi dobré, nakoľko máme prístroj na poskytovanie elektroliečby endomet, magnetoterapiu, bioptrónovú lampu, vaňovú perličkovú kúpeľ, masážny prístroj na vodoliečbu nôh, rôzne masážne prístroje na masáž krčnej chrbtice a celkovú masáž chrbta, horných a dolných končatín.

Okrem toho je rehabilitačná miestnosť vybavená pomôckami a prístrojmi na posiľňovanie svalstva /ripstol, stacionárny bicykel, posilňovacie zariadenie, steper, činky a iné/.   

Prijímatelia sa zúčastňujú trikrát týždenne skupinových cvičení.

Podľa zdravotného stavu sa prijímateľom poskytuje taktiež individuálny telocvik v rehabilitačnej miestnosti alebo na lôžku na posiľňovanie svalovej sily a zväčšenie pohyblivosti kĺbov pri pohybových, neurologických a ďalších ochoreniach.

 

NADŠTANDARDNÉ ČINNOSTI

 

     HARMONIA domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov na základe všeobecne záväzného nariadenia č.17/2012 poskytuje nadštandardné činnosti. Za nadštandardné činnosti sa považujú tie, ktoré sa v zariadení poskytujú viac ako jedenkrát za mesiac alebo nad 20% z odporúčania odborného lekára.

Poskytované nadštandardné činnosti sú dostupné aj pre širokú verejnosť mimo zariadenia HARMONIA.

Ponuka rehabilitačných aktivít a cenník schválený Košickým samosprávnym krajom je nasledovný:

 

 Cenník ponúkaných služieb  Úhrada
 Biolampa  10min - 0,84 €
 Celková perličková kúpeľ  20min - 2,29 € 
 Liečebná telesná výchova  20 min - 1,60 €
 Masáž s emulziou  20min - 1,40 € 
 Masáž bez emulzie  20 min - 1,22 €
 Parafín  20 min - 1,87 €
 Perličkový kúpeľ DK  20 min - 1,73 €
 Thermoterapia (bahno)  20 min - 1,87 €
 Magnetoterapia  25 min - 2,09 €
 Elektrická poduška  20 min - 1,72 €

 

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete