Stravovanie

Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava 5 - krát denne v priestoroch jedálne vo vstupnej časti zariadenia. Prijímatelia na prvom poschodí majú taktiež svoju jedáleň. Ťažko chorým a imobilným prijímateľom je podávaná strava priamo pri lôžku.

V našom zariadení sa poskytuje racionálna, diabetická a mixovaná strava.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka po predchádzajúcom schválení stravovacou komisiou, v ktorej majú svoje zastúpenie aj prijímatelia.

Jedálny lístok je umiestnený tak, aby bol prístupný všetkým prijímateľom zariadenia.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete