Výzvy vo verejnom obstarávaní

ZVEREJNENIE VÝZVY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Výzva na predloženie ponuky: podľa postupu §9 odst. 9 zákona VO č. 25 / 2006

Verejný obstarávateľ: Harmonia zariadenie sociálnych služieb Nám. A. Dubčeka 270, 07222 Strážske

Zadáva zákazku na predmet s názvom:

 • Čerstvé alebo chladené bravčové mäso
 • Čerstvé alebo chladené mäso z býka, kravy a špikové kosti
 • Mäsové výrobky vrátane hydinových
 • Mrazená hydina 
 • Mrazené polotovary a mrazená zelenina
 • Ovocie
 • Zelenina a zemiaky
 • Chlieb a pekárenské výrobky
 • Potraviny
 • Ryby, rybie filé a výrobky z rýb
 • Mlieko a mliečne výrobky
 • Suché polotovary

Súťažné podklady možno získať: Harmonia - zariadenie soc. služieb, Nám. A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
Kontaktná osoba: Vaľová
Telefón: 056 687 298
Cenové ponuky je potrebné doručiť: do 14.03.2014 do 8.00 hod.
Verejné obstarávanie.

Harmonia – zariadenie sociálnych služieb, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske

Zriadené Košickým samosprávnym krajom

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou na 1. 000 eur podľa zákona 25/2006 par. 102 od 1. 4. 2011

 

2. štvrťrok 2011

Predmet zákazky: Chladené, mrazené mäso a jedlé droby z hydiny

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: DMJ Market s.r.o. Vranov n/Topľou

Predmet zákazky: Mäsové výrobky vrátane hydinových

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: Cimbaľak s.r.o. Bardejov

Predmet zákazky: Mrazené polotovary

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: NOWACO Slovakia s.r.o.

Predmet zákazky: Mrazené ryby, rybie filé a výrobky z rýb

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: Ryba Košice spol. s.r.o.

Predmet zákazky: Potraviny / sterilizované ovocie, zelenina, koreniny /

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen

Predmet zákazky: Potraviny / voda, džús, strukoviny, pochutiny, káva, sladkosti a vajcia/

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: GVP spol. s.r.o. Humenné

Predmet zákazky: Potraviny / múka, cukor, olej, soľ, ryža a cestovina/

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: EASTFOOD s.r.o. Prešov

Predmet zákazky: Mlieko a mliečne výrobky

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: Humenská mliekareň a. s Humenné

Predmet zákazky: Mrazená zelenina

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: Ryba Žilina spol. s.r.o.

Predmet zákazky: Čerstvé, chladené mäso z býka, kravy a špik. kosti

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: Cimbaľak s.r.o.

Predmet zákazky: Ovocie, zelenina a zemiaky

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: M.A.D.D. Fruit s.r.o.

Predmet zákazky: Chlieb a pekárenské výrobky

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: Pekáreň Palín

Predmet zákazky: Bravčové mäso

Hodnota zákazky:

Úspešný uchádzač: DMJ Market s.r.o. Vranov

 

2.štvrťrok 2011

Predmet zákazky: Deratizácia a dezinsekcia v budove Harmonia.
Hodnota zákazky: 1.690.- EUR bez DPH 2.028.- EUR s DPH
Úspešný uchádzač: ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice
 
Predmet zákazky: Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: Obchod Mix, N8m. A. Dubčeka 5, Strážske

 

3. štrvťrok 2011

Predmet zákazky: Výmena drevených okien za plastové
Hodnota zákazky: 17.696,74 EUR bez DPH , 21.236.-EUR s DPH
Úspešný uchádzač: Drevoplast s.r.o. Študentská 1, Košice
 
Predmet zákazky : Zapožičanie dávkovačov prostriedkov k myčke v kuchyni
Hodnota zákazky: 2.117,50 EUR bez DPH , 2541.- EUR s DPH
Úspešný uchádzač: Hagleintner, Servis center Bratislava
 
Predmet zákazky: Teplovzdušná trojtrúbová pec
Hodnota zákazky: 2.900 EUR bez DPH 3.480.- EUR s DPH
Úspešný uchádzač: Elektroservis VV s.r.o. Čemerňanská 50, Vranov/Topľou
 
Predmet zákazky: Protipožiarne dvere v zariadení
Hodnota zákazky: 4.968.- EUR bez DPH 5.961,60 EUR s DPH
Úspešný uchádzač: Ján Hudák SENEL, Školská 449/3 Batizovce
 
Predmet zákazky : Výmena podlahovej krytiny za dlažbu
Hodnota zákazky: 16.655,62 bez DPH, 19.986,74 s DPH
Úspešný uchádzač: M – STAV, Ján Macík, Pavlovce nad Uhom

 

4. štvrťrok 2011

Predmet zákazky: Profesionálna veľkokapacitná pračka
Hodnota zákazky: 3.700.- EUR bez DPH, 4.440.- EUR s DPH
Úspešný uchádzač: Miele s.r.o. Plynárenská 1, Bratislava
 
Predmet zákazky: Zariadenie na teplý výdaj stravy
Hodnota zákazky: 2.404.- EUR bez DPH, 2.884,80 EUR s DPH
Úspešný uchádzač: Gastrotechnika Plus s.r.o Košice

1. štvrťrok  2012

Predmet zákazky:  Pracovná obuv pre zamestnancov
Hodnota zákazky:  1.134. EUR bez DPH, 1.361,45 EUR s DPH
Úspešný uchádzač: ABC MIX Trebišov

 

2. štvrťrok 2012

Predmet zákazky:    Deratizácia  a dezinsekcia

Hodnota zákazky:     2 027,52.- €

Úspešný uchádzač:     Asanarates Košice

Predmet zákazky: Ryby, rybie filé a rybacie výrobky
Hodnota zákazky.
Úspešný uchádzač: Fega Frost s.r.o
 
Predmet zákazky: Mäsové výrobky
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: Cimbaľak s.r.o.
 
Predmet zákazky: Chlieb a pekárenske výrobky
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: Pekáreň ONDO
 
Predmet zákazky: Mäso hovädzie a špikové kosti
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: Cimbaľák s.r.o
 
Predmet zákazky: Mrazená, chladená hydina
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: Fega Frost s.r.o
 
Predmet zákazky: Zemiaky
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: M.A.D.D. FRUIT s.r.o
 
Predmet zákazky: Ovocie
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: M.A.D.D.FRUIT s.r.o
 
 
Predmet zákazky:  potraviny/sterilizované výrobky, minerálné vody a sladkosti/
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: IN MEDIA spol. s.r.o. Zvolen
 
Predmet zákazky:  Potraviny / múka, cukor, soľ, olej, cestoviny/
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: EASTFOOD spol. s.r.o. Prešov
 
Predmet zákazky: Mrazené polotovary
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: Fega Frost s.r.o
 
Predmet zákazky: Mrazená zelenina
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: Ryba Žilina spol. s.r.o.
 
Predmet zákazky:  Čerstvá zelenina
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: M.A.A.D FRUIT s.r.o.
 
Predmet zákazky: Čerstvé bravčové mäso
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: DMJ MARKET s.r.o.

 

3. štvrťrok 2012

Predmet zákazky:  Výmena drevených okien za plastové
Hodnota zákazky:  10.720.- EUR
Úspešný uchádzač: Drevoplast s.r.o. Študentská 1 Košice
 
Predmet zákazky:  Oprava rozvodov elektroinštalácie v kuchyni
Hodnota zákazky:  9.000. EUR
Úspešný uchádzač: Peter Rudáš  Michalovce
 
Predmet zákazky:  Oprava obkladov stien v kuchyni
Hodnota zákazky:3.653,44 EUR
Úspešný uchádzač: M - STAV Pavlovce nad Uhom
 
Predmet zákazky: Oprava logii
Hodnota zákazky:  4.404,83 EUR
Úspešný uchádzač: Stavfex Zalužice 334
 
Predmet zákazky:  Kancelárske potreby
Hodnota zákazky:
Úspešný uchádzač: Jozef Lechman Michalovce
 

4. štvrťrok 2012

Predmet zákazky:     Univerzálny kuchynský robot

Hodnota zákazky:     6.380,40

Úspešný uchádzač:    Elektroservis VV  s.r.o Vranov/Topľou

Predmet zákazky:     Sušička prádla

Hodnota zákazky:     5.280.- €

Úspešný uchádzač:   Arjo Humanic Batizovce

Predmet zákazky:    PC pre kuchyňu a sieť internet

Hodnota zákazky:    1.197,37 €

Úspešný uchádzač:   Auto Cont Košice

Predmet zákazky:     Oblečenie a bielizeň

Hodnota zákazky:     2.677.- €

Úspešný uchádzač:     IGAM s,r,o, Sečovce

 

1. štvrťrok  2013

Predmet zákazky: Chladené, mrazené mäso a jedlé droby z hydiny

Hodnota zákazky: 5.000,- eura bez DPH

Uspešný uchádzač: Fega Frost

Predmet zákazky: Mäsové výrobky vrátane hydinových

Hodnota zákazky:9.950,- bez DPH

Uspešný uchádzač: DMJ MARKET ,Vranov nad Topľou

Predmet zákazky: Mrazené polotovary

Hodnota zákazky:5.000,- eura bez

Uspešný uchádzač: Fega Frost  s.r.o.

Predmet zákazky: Mrazené ryby, rybie filé a výrobky z rýb

Hodnota zákazky:5.000,- eura bez DPH

Uspešný uchádzač: Fega Frost s r.o.

Predmet zákazky: Suché polotovary

Hodnota zákazky:5.000,- eura bez DPH

Uspešný uchádzač: EASTFOOD s.r.o. Prešov

Predmet zákazky: Mrazená zelenina

Hodnota zákazky:5.000 eura bez DPH

Uspešný uchádzač : Ryba Žilina spol. s r.o.

Predmet zákazky: Čerstvé, chladené mäso z býka, kravy  a špik.kosti

Hodnota zákazky:9.950,- eura bez DPH

Uspešný uchádzač: Cimbaľak s.r.o.

Predmet zákazky: Chlieb a pekárenské výrobky

Hodnota zákazky: 9.950,-eura bez DPH

Uspešný uchádzač: Pekáreň ONDO

Predmet zákazky: zemiaky

Hodnota zákazky: 5.000,- eura bez DPH

Úspešný uchádzač: M.A.A.D.  FRUIT s.r.o.

Predmet zákazky: zelenina

Hodnota zákazky: 5.000,- eura bez DPH

Úspešný uchádzač : M .A . A D  FRUIT s.r.o.

1. štvrťrok

Predmet zákazky: Odborné prehliadky elektrozariadení

Hodnota zákazky: 4.656. -€

 

2. štvrťrok

Predmet zákazky: Čistiace potreby

Hodnota zákazky:

 

Predmet zákazky: Osobné ochranné pomôcky

Hodnota zákazky: 2.305 €

 

3. štvrťrok

Predmet zákazky: Sociálna rehabilitácia - projekt

Hodnota zákazky: 2.305 €

 

Predmet zákazky: Oprava sociálnych zariadení dve  bunky

Hodnota zákazky: 2.855,30€

4. štvrťrok

Predmet zákazky: Stoličky koženkové

Hodnota zákazky: 2000.€

Súhrná správa podľa § 99 ods.2 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  niektorých zákonov za obdobie  od 1.1.2014. 31.3.2014

Zmluvná strana                                                    Predmet zmluvy                                  Hodnota zmluvy

Ing. Miloš Varjassy                                                 Chlieb a pekárenské výrobky                 9.500 EUR

Pekáraň Palín IČO: 43610773

FEGA FROST s.r.o. Kežmarok                                  Ryby a výrobky z rýb                           5.500 EUR

IČO:36475939

EASTFOOD s.r.o. Košice                                         Suché polotovary                                7.500 EUR

IČO:45702942

DMJ Market s.r.o Vranov n / Topľou                         Hovädzie mäso                                    16.000 EUR

IČO: 36490661

RYBA Košice spol.s.r.o Košice                                   Mrazená zelenina                                 9.500 EUR

IČO: 17147522                                                      Mrazené polotovary

FEGA  FROST s.r.o.Kežmarok                                    Hydina                                               10.000 EUR

IČO: 36475939

M.A.D.D.FRUIT s.r.o. Sobrance                                 Zelenina a zemiaky                              25.000 EUR

IČO: 36730866

CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov                                        Bravčové mäso                                    23.050 EUR

IČO: 36473219

KOMFOS Prešov s.r.o. Ľubotice                                Suché potraviny                                   22.100 EUR

IČO: 36454184

M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Sobrance                                Ovocie                                               25.000 EUR

IČO: 36730866

DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou                      Mäsové výrobky                                  20.000EUR

IČO: 36490661

KOMFOS Prešov s.r.o. Ľubotice                                 Mlieko a mliečné výrobky                       26.300 EUR

IČO: 36454184    

 

Rok 2014   

2. štvrťrok 2014

 

Predmet zákazky: Osobné ochranné pomôcky

Hodnota zákazky: 3 350,34 €

Dodávateľ: IGAM Trebišov

 

Predmet zákazky: Deratizácia a dezinsekcia

hodnota zákazky: 2 042,64 €

Dodávateľ: ASANARATES Košice

 

Predmet zákazky: Výmena podlahy za protišmykovú

Hodnota zákazky: 6 000,- €

Dodávateľ: M-STAV Pavlovce nad Uhom

 

3. štvrťrok 2014

Predmet zákazky: Bezbarierové opravy sociálnych zariadení

Hodnota zákazky: 3.100 €

Dodávateľ: M- stav Pavlovce nad Uhom

 

Predmet zákazky: Veľkokapacitná práčka

Hodnota zákazky: 6.189€

Dodávateľ: Elektroservis VV Vranov nad Topľou

 

Predmet zákazky: Lôžko elektrické, nočný stolík

Hodnota zákazky: 3.844,68€

Dodávateľ: ARJO HUMANIC Batizovce

 

Predmet zákazky : Kabeláž na CYGNUS

Hodnota zákazky : 5.854,83 €

Dodávateľ : ITC Košice

 

 

 

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete