Zdravotná starostlivosť

DDaDSS STrážske - zdravotná starostlivosť

Prijímatelia môžu denne v dopoludňajších hodinách navštíviť svojho praktického lekára v ambulancii, ktorá sa nachádza priamo v prenajatých priestoroch zariadenia.

Lekár navštevuje zariadenie 3x týždenne alebo podľa potreby.

V prípade potreby pošle lekár prijímateľov na odborné lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu do NsP Michalovce.
 
Cieľom starostlivosti zdravotného personálu je:
  • udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov v súlade so sociálnym prostredím
  • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov,
  • zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
  • zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie,
  • poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
  • poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,
  • podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o prijímateľov,
  • monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným zdravým,
  • uplatňovať v starostlivosti o prijímateľov získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete